• Shopping centra - Vrtovi Riverine
 • Hotel “Bristol” Sarajevu
 • Hotel Malak Regency
 • BH Telecom Sarajevo
 • Ambasada I rezidencija države Katar
 • Internacionalni Univerzitet Burch
 • Sarajevo Waves poslovno – stambeni kompleks
 • UNDP Sarajevo
 • Coloseum club – Sarajevo
 • Dječiji vrtić – Domaljevac
 • Južna longitudinala - Sarajevo
 • Ambasada I Rezidencija Republike Turske - Sarajevo
 • Zgrada Vlade Republike Srpske – Istočno sarajevo
 • Rezidencija Švedskog ambasadora - Sarajevo
 • Porsche Sarajevo – salon VW, salon Škoda
 • Tvornica cementa Kakanj
 • Austrijska ambasada - Sarajevo
 • Stambeno – poslovni objekat Otoka - Sarajevo
 • Tvornica Ziko – Zavidovići
 • Holiday market – Coca-Cola
 • Bobar osiguranje – poslovnica Sarajevo
 • Medresa I privatna vila – Visoko
 • Orbico doo – Sarajevo
 • Oki Dobrinja Exclusive – stambeni kompleks
 • Tropic tržni centar – Istočno Sarajevo
 • Union Banka – Sarajevo
 • Grand Hotel Bristol
 • Britanska ambasada, rezidencija i konzulat
 • Holandska rezidencija
 • Portugalska rezidencija
 • Kanadska ambasada
 • Američka ambasada ( stara I nova)
 • Španska ambasada i rezidencija
 • Drzavni zatvor Bosna i Hercegovina
 • Coca-Cola
 • Argeta
 • BBI Leasing & Real Esteate
 • Školski vrtovi za ambasadu Švicarske
 • Obilaznica
 • Terme Čatež – Ilidža
 • FDS Sarajevo
 • Importanne Centar
 • Unutrašnje uređenje Hotel Zenica
 • Grave osiguranje Sarajevo
 • Opština Novi Grad Sarajevo, Park-šuma Mojmilo
 • Exclusive Sarajevo
 • Unutrašnje uređenje Hotel Central Sarajevo
 • Mercator centar Brčko
 • Sud Istocno Sarajevo
 • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu dio zelenih površina
 • Unutrašnje i vanjsko hortikulturno uređenje Investicijske banke FBiH
 • Sarajevski kiseljak, Kiseljak