Ana-HUP d.o.o. Sarajevo

Ozelenjavanje

U skladu sa savremenim ekološkim principima, po kojima je primjena sobnih biljaka u prostorijama gdje ljudi žive i rade značajna, ozelenjavamo unutrašnje poslovne i privatne prostore:

 • urede
 • banke
 • pošte
 • bolnice
 • restorane
 • hotele
 • kafane
 • rezidencije
 • bazene
 • škole
 • privatne kuće i stanove 

Biljke i posude za unutrašnje uređenje biramo u skladu sa unutrašnjim arhitektonskim uređenjem prostorija i uslova za rast i razvoj biljaka.

Možemo vam ponuditi i održavanje unutrašnjeg zelenila.