Ana-HUP d.o.o. Sarajevo

Održavanje

Bitan preduslov za lijep i funkcionalan izgled vrta i zelenih površina pored kvalitetnog uređenja je njihovo redovno, stručno i kvalitetno održavanje.

Održavanje vrtova je jedna od naših usluga za koju iz godine u godinu ima sve više interesa i potražnje od strane naših kupaca.

Potvrda da su naše usluge održavanja potrebne, dobrodošle i kvalitetne su mnogobrojni iz godine u godinu obnavljani ugovori za održavanje hortikulturnih objekata koje smo do sada uređivali. 

U stalnom smo kontaktu sa mnogim od projektiranih i uređenih vrtova kroz redovno održavanje. 

Kvalitet naših radova na održavanju vam možemo pokazati u nekom od mnogobrojnih vrtova koje održavamo. 

Ugovore za održavanje sklapamo u nekoliko varijanti:

  • Redovno kompletno održavanje na godišnjem nivou,
  • Održavanje u vegetacijskom periodu,
  • Povremeno sezonsko (proljetno, jesensko) održavanje sa izvođenjem specifičnih stručnih zahvata,
  • Povremene intervencije na zahtjev kupca. 

Sve naše do sada nabrojane usluge možete naručiti pojedinačno ili u kompletu. Stalnim kupcima naših usluga nudimo povoljnije cijene.