m Kvadrat, Oktobar 2010

Prošle su ljetne vrućine i ljeto nam polako odlazi. Ukoliko ste razmišljali o preuređenju vašeg vrta i o tome da ga obogatite nekim novim biljnim vrstama, sad je pravo vrijeme za akciju.

Prvi korak je da razmislite kakve promjene u vrtu želite. Ukoliko se radi o promjenama koje uključuju i nabavku i razastiranje zemlje, bolje bi bilo da požurite dok vas nisu preduhitrile prve jesenje kiše.

Ako ste planirali sadnju većih stablašica, pričekajte dok im ne opadne list, jer je to znak da su spremne za presadnju. Pri odabiru mjesta za sadnju provjerite da li će sadnice dolaziti u kontakt sa podzemnim instalacijama koje im štete, a koje i vi možete oštetiti prilikom sadnje. Sadnice drveća mogu se kupiti kao sadnice uzgojene u kontejnerima, ili kao balirane sadnice. Važno je da prilikom odabira sadnog materijala provjerite je li stablo zdravo, bujnog vršnog rasta i korijenja bez štetnika, bolesti, ili oštećenja. Grane i korijenov sistem trebali bi biti dobro razvijeni i ravnomjerno raspoređeni oko stabljike.

Balirane sadnice sade se u stanju mirovanja, u jesen ili rano proljeće, dok sadnice uzgojene u kontejnerima možemo saditi u svako doba godine, osim kada je tlo previše suho, ili previše vlažno.

Sama sadnja svodi se na to da prvo iskopate rupu koja bi trebala biti 2-4 puta veća od bale, ili kontejnera sadnice. Uklonjenu zemlju obogatite humusom, pa je ponovo iskoristite za zatrpavanje. Ne zaboravite prilikom zatrpavanja u rupu položiti komad crijeva za obilno zalijevanje korijenovg sistema nakon sadnje. Ukoliko se radi o visokoj sadnici obavezno je poduprite sa jednim, ili više kolaca i pričvrstite trakom za povezivanje. Na kraju orežite oštećene grane i mladice na deblu. Postupak sadnje ukrasnog grmlja je manje – više isti kao prethodno opisani.

Jesen je pravo vrijeme i za sadnju ruža. Ono sto ruže zahtijevaju je mjesto otvoreno prema suncu, a zaklonjeno od vjetrova. Ruže traže hranjivo tlo, ali prednost daju blago kiseloj sredini. Sadnice ruža također možemo naći kao kontejnerske, ili kao sadnice golog korijena. Sadanice golog korijena najbolje je saditi u kasnu jesen, ili na početku zime, da bi se smanjio šok prilikom presadnje. Sadnice u kontejnerima možemo saditi manje – više u bilo koje doba godine. Prilikom sadnje obratite pažnju na to da mjesto kalema bude oko 2,5 cm iznad zemlje. Nakon sadnje orežite ružu za 2/3 njene visine i zagrnite zemljom svaku sadnicu, kako bi na taj način spriječili smrzavanje korijenovog sistema za vrijeme zime koja je sve bliže.

Jesen je također period dijeljenja i sadnje trajnica. Postupak dijeljena je najjednostavniji način razmnožavanja trajnica. Svodi se na to da se matična biljka razdijeli na više dijelova, od kojih svaki ima svoj korijen i stablo, te se zatim svaki dio pojedinačno zasadi.

I kao što smo na početku rakli, jesen je pravi momenat za sve vrste radova u vrtu. Ako ste vrijedni i želite sebi obezbijediti uživanje u vašem vrtu i naredne godine, onda imate pune ruke posla. Ali nemojte da vas to plaši, jer nakon jeseni dolazi zima, a s njom i biljke odlaze na počinak. Sretno!

Tekst pripremila: dipl. ing. hortikulture Anela Čolić

M Kvadrat, Oktobar 2010